بردهای سری Artix

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازش آرایه AVA7K48A ​FPGA:


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor:


48CH ADC 125M 16bit
8CH DAC/DUC 1.6GS 16bit


Memory:


128Mbit Config SPI Flash
256Mbit User QSPI Flash... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7A14 ​FPGA:


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A15/XC7A35/XC7A50/XC7A75/XC7A100/XC7A200


Memory:


128Mbit Config Flash
128Mbit User Flash
1Mbit EEPROM
4Gb DDR3


Interface:


1x/2x/4x... اطلاعات کامل محصول
قیمت وابسته به FPGA و Optionهای انتخابی است. برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید
برد پردازشی AVA7A13 ​FPGA:


Xilinx FPGA Artix-7 XC7A35T/XC7A50T/XC7A75T/XC7A100T/XC7A200T (Default : XC7A100T )


​​Convertor:


(4CH ADC 40M/100M/125M 14/16bit (Default : 2CH ADC 100M/14bit
(2CH DAC... اطلاعات کامل محصول
با قطعات پیش فرض 3,900,000 تومان.
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12


​​Memory:


(Up to 1152Mbit SRAM... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory:


(80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7V19 FPGA & DSP​:


Xilinx FPGA Virtex-7 XC7V330T, XC7V585T / XC7V415T / XC7V485T / XC7V690T
Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T
TI Multicore DSP ... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA:


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 
(2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA6S03 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I


​​Convertor:


(2CH ADC 105M/14bit [AD9648BCPZ-105] (Upgarde up to 4CH 125M/16bit
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard... اطلاعات کامل محصول
3,500,000 تومان. چنانچه 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 400,000 تومان اضافه خواهد شد.
برد پردازشی AVA6S02 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX45-2FGG484I


​​Convertor:


(2CH ADC 40M/12bit [AD9231BCPZ-40] (Upgarde up to 4CH 105M/125M/14/16bit
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC... اطلاعات کامل محصول
2,600,000 تومان. چنانچه به 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 300,000 تومان به قیمت برد افزوده میشود.
AVA7A06 Processing Board FPGA:


High Performance Xilinx FPGA Artix-7 XC7A200T-2FBG676I


Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 250M/14bit
(2CH TxDAC+ 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.