بردهای سری Spartan

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
برد پردازشی AVA6S02 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX45-2FGG484I


​​Convertor:


(2CH ADC 40M/12bit [AD9231BCPZ-40] (Upgarde up to 4CH 105M/125M/14/16bit
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC... اطلاعات کامل محصول
2,600,000 تومان. چنانچه به 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 300,000 تومان به قیمت برد افزوده میشود.
برد پردازشی AVA6S03 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I


​​Convertor:


2/4CH ADC 40/100/125M 14/16bit 
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard Low Jitter 100MHz LVDS... اطلاعات کامل محصول
3,500,000 تومان. چنانچه 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 400,000 تومان اضافه خواهد شد.