بردهای سری Virtex

تصویر محصول عنوان مشخصات قیمت
Virtex-5 FXT FPGA ML507 Evaluation Platform XC5VFX70TFFG1136
DDR2 SODIMM (256 MB)
ZBT SRAM ( 1 MB)
Linear Flash ( 32 MB)
System ACE™ CF technology (CompactFlash)
Platform Flash
SPI Flash
JTAG programming interface
External... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
Virtex-6 FPGA ML605 Evaluation Kit ML605 XC6VLX240T-1FFG1156 Evaluation Board
ISE® Design Suite: Logic Edition
Device locked to the Virtex-6 LX240T FPGA
Documentation
Hardware Setup Guide
Getting Started Guide
Hardware... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
Xilinx Virtex-7 FPGA VC707 Evaluation Kit VC707 XC7VX485T-2FFG1761 Evaluation Board
Full seat ISE® Design Suite: Logic Edition
Device-locked to the Virtex-7 VX485T-2 FPGA
Reference and Example Designs and Demos
Board Design Files... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
AVA7A06 Processing Board FPGA:


High Performance Xilinx FPGA Artix-7 XC7A200T-2FBG676I


Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 250M/14bit
(2CH TxDAC+ 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی AVA6S03 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX150-2FGG484I


​​Convertor:


(2CH ADC 105M/14bit [AD9648BCPZ-105] (Upgarde up to 4CH 125M/16bit
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC
OnBoard... اطلاعات کامل محصول
3,500,000 تومان. چنانچه 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 400,000 تومان اضافه خواهد شد.
برد پردازشی AVA6S02 ​FPGA:


Xilinx FPGA Spartan-6 XC6SLX45-2FGG484I


​​Convertor:


(2CH ADC 40M/12bit [AD9231BCPZ-40] (Upgarde up to 4CH 105M/125M/14/16bit
AC-Coupled or DC-Coupled option for ADC... اطلاعات کامل محصول
2,600,000 تومان. چنانچه به 4 کانال ADC با مشخصات پیش فرض نیاز باشد مبلغ 300,000 تومان به قیمت برد افزوده میشود.
برد پردازشی AVA7K15 ​FPGA:


Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T


​​Convertor:


(2/4CH ADC 105M/125M/250M 14/16bit (Default : 2ch ADC 
(2CH DAC/DUC 1.6GS 16bit (AD9142A... اطلاعات کامل محصول
قیمت این محصول با توجه به نیاز مشتری از 6 تا 30 میلیون تومان است. جهت اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی (25)AVA7V19 FPGA & DSP​:


Xilinx FPGA Virtex-7 XC7V330T, XC7V585T / XC7V415T / XC7V485T / XC7V690T
Xilinx FPGA Kintex-7 XC7K70T / XC7K160T / XC7K325T / XC7K410T
TI Multicore DSP ... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشگر XILINX FPGA UltraScale-AVA7U27 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU115 (XCKU085, XCKU095, XCKU115, XCVU080, XCVU095, XCVU125
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12


​​Memory:


(Up to 1152Mbit SRAM... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.
برد پردازشی UltraScale-AVA7U25 ​FPGA & DSP:


Xilinx FPGA UltraScale XCKU060 (XCKU035, XCKU040, XCKU095, XCKU11P, XCKU15P)
TI Multicore DSP 66AK2H14 (66AK2H06, 66AK2H12​​


Memory:


(80Gb DDR4... اطلاعات کامل محصول
لطفا تماس بگیرید.

صفحه‌ها