اطلاعات تماس

شماره های تماس

تلفن1 :         98 21 77103489+ 

تلفن2 :         98 21 77273147+

 تلفن3 :        98 21 77273146+  

فروش و بازرگانی:    919 58 048 58 98+  

بازرگانی خارجی:  935 7011638 98+        

آدرس ایمیل:

              info@revsa.ir  

جهت ارسال سریعتر ایمیل، می توانید از فرم ارسال پیام استفاده کنید.


وب سایت:

          http://revsa.ir

      http://dspcore.ir


آدرس :

تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - تقاطع فرجام شرق - پلاک 976 - واحد 3 - شرکت رهپویان علم و صنعت آوا