برد زینک AVA7Z12

معرفی محصول: 

ZYNQ 

(Zynq XC7Z020/010 SoC Chip (equivalent to an Artix-7 FPGA and 2 ARM-v9 Processors

(RF transceiver with integrated 12-bit DACs and ADCs(AD9361

سازنده: 
شرکت رهپویان علم و صنعت آوا
وضعیت: 
موجود است.

محصول