نمایشگاه الکامپ 98

27 الی 30 تیر 1398

محل دایمی نمایشگاه های بین المللی

سالن 35

Array Processing System

Xilinx FPGA UltraScale XCKU115

TI Multicore DSP 66AK2H14

80Gb DDR4/72Gb DDR3

48CH ADC 125M 16bit

FMC+ Connector

IP 67 Case

صفحه‌ها

اخبار و اطلاعیه ها